Medlemsavgift för 2024

På det nyss genomförda årsmötet beslutades att medlemsavgiften kommer att höjas. Detta för att täcka in de kostnader som föreningen har för de avgifter som behöver betalas för var och en av oss medlemmar. Ridsportförbundet, försäkringen samt distrikets avgifter har alla höjts inför 2024. Det kommer även att ske en del höjningar för dessa avgifter under 2025-2026 men dessa höjningar kommer vi att ta höjd för till årsmötet 2025. På årsmötet nu den 10 februari fastslogs årets medlemsavgift till:

Juniorer – 200 kr (t om det år man fyller 20 år)
Seniorer – 350 kr

Man betalar in avgiften till klubbens PlusGiro 551179-5 och anger vem det är från. Du kan även betala via Swish till klubbens swish 123 693 1075 (dock är det alternativet mer kostsamt för klubben varför vi hellre ser betalningar via PlusGirot). I båda fallen så kompletterar du din betalning med att skicka ett mejl till klubbens kassör (kassor@angarnsryttare.com) där du meddelar personnummer (för att vi ska kunna registrera dig i ridsportförbundets medlemsregister – för aktivitetsstöd och tidningen Häst & Ryttare exv), mejladress, mobilnummer och vilken/vilka grupp/er du rider i.

Kolla gärna med kompisarna i din grupp om de också har betalat in sin medlemsavgift – så att vi alla kan känna oss trygga med den försäkring som ingår i priset.

Betala gärna in medlemsavgiften innan mars månads slut!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *