Medlemsskap

För att kunna ta del av föreningens aktiviteter behöver du vara medlem. Förutom att kunna delta i alla aktiviteter så är du även genom medlemsavgiften försäkrad till och från samt under ridlektionen.

Medlemsavgiften för 2024 är:
Juniorer 200 kr/år
Seniorer 350 kr/år

Medlemsavgiften gäller enbart för ett år och betalas in efter årsmötet som hålls i februari. Man räknas som junior till och med det är man fyller 20 år. Om du kommer som ny medlem mitt i terminen är det viktigt att du betalar in avgiften för att försäkringen ska gälla.

Sätt in pengarna på klubbens PlusGiro 55 11 79-5, och var noga med att skriva ditt namn. Mejla därefter till föreningens kassör (kassor@angarnsryttare.com) med uppgifter om personnummer, adress, och övriga kontaktuppgifter (mejl, mobil och vilken grupp du rider i på ridskolan) – det underlättar i arbetet med medlemsregistret. Du kan även betala in medlemsavgiften via klubbens Swish 123 693 1075.