Styrelsen 2024

Ordförande: Sara Levin (On1)
Vice ordförande: (fastställs på konstituerande mötet)
Kassör: Lotta Staff (To2)
Sekreterare: (bestäms på respektive möte)

Anders GunnarssonMå1
Lisa PalmMå2
Bettan SandénMå3
Karin LönnbergTi1
Pernilla BolanderTi2
Lotta StaffkassörTi3
Sara LevinordförandeOn1
Ylva GrillOn2
Malin BörresenOn3
Satu LindblomTo1
Berit SöderbergTo2
Hanna LiljedahlTo3
Christine LindbladhFV
Ankie SegerljungLV1
Anita OlanderLV2

Styrelsen nås alltid på samlingsmejlen: styrelsen@angarnsryttare.com.