Styrelsen 2024

Ordförande: Sara Levin (On1)
Vice ordförande: (fastställs på konstituerande mötet)
Kassör: Lotta Staff (To2)
Sekreterare: (bestäms på respektive möte)

Anders GunnarssonjunioransvarigMå1
Lisa PalmklubbmästareMå2
Bettan SandénMå3
Karin LönnbergTi1
Pernilla BolanderutbildningsansvarigTi2
Lotta StaffkassörTi3
Sara LevinordförandeOn1
Ylva GrillinformationsansvarigOn2
Malin BörresentävlingsansvarigOn3
Satu LindblomTo1
Berit Söderbergrese- & evenemangsansvarigTo2
Hanna LiljedahlTo3
Christine LindbladhFV
Ankie Segerljungvice ordförandeLV1
Anita OlanderLV2

Styrelsen nås alltid på samlingsmejlen: styrelsen@angarnsryttare.com.