Försäkringsbesked

Gemensam olycksfallsförsäkring via Ridsportförbundet gäller från och med 1 januari 2017

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemsskap.

Vem gäller försäkringen för?

  • Medlemmar i förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet.
  • Deltagare i prova-på ridning vid enstaka tillfällen hos förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet och delatagre i integrationsprojekt anordnade av förening som ingår i förbundet.
  • Deltagare på ridläger anordnat av medlemsförening som ingår i Svenska Ridsportförbundet.
  • Ryttare, kusk eller medhjälpare som är tävlingslicensierad enligt Svenska Ridsportförbundet:s regelverk.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening
  • aktivitet som medlemmen utför under verksamhetstid och som har ett direkt samband med ridning omfattas av försäkringen.
  • under enskild ridning och träning i Sverige
  • under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Med reservation för ändringar, aktuella villkor finns på Folksams hemsida.

Här hittar du all info på Ridsportförbundets webb: https://ridsport.se/om-oss/forsakringar

HÄR kan du läsa mer om den gemensamma olycksfallsförsäkringen/ med länk till Villkor, Tilläggsvillkor, Skadeanmälan och Kontaktuppgifter.

Läs mer om både RF Föreningsförsäkring Bas och RF Föreningsförsäkring utökat skydd på Folksams hemsida