Ungdomssektionen

Vi har egentligen ingen ungdomssektion – men om intresse finns är det möjligt att organisera något. Är du junior och intresserad av att ta itu med lite aktiviteter? Eller har du några förslag på aktiviteter eller vill anmäla ditt intresse så får du väldigt gärna kontakta Anders Gunnarsson (rider måndagar 18.15) som är ungdomsrepresentant i den nuvarande styrelsen.